http://up.vbiran.ir/uploads/6077147523936839630_18.jpg 

 

به نام خداوند برگ های پاییزی 

 

ســـلـــــــــــــــــــام... 

 

پاییز هم از راه رسید...  

 

هوای دو نفره... 

 

شادی های های دو نفره... 

 

برگ های خشک پاییزی که زیر پاهاشون  

 

خش خش می کنهـــ 

 

 

 

 

 

 

 

اما... 

 

یک نفره بودن هم عالمی دارد... 

 

وقتی هندزفری تو گوشته و اطرافتو 

 

با ریتم آهنگ تماشا می کنی هم عالمی داره 

 

 

... 

 

 

... 

 

 

... 

 

 

 

 

||  تــمــشـک  || 

 

 

منبع : تمــ♥♥ــشک تـــرش |فصل من...
برچسب ها : نفره