ضایع شدن یعنی... 

 

 

سر امتحان،مخصوصا ریاضی... 

 

 

به دبیر یا استادت میگی: 

 

ببخشید،جواب فلان سوال به دست نمیاد،،، 

 

فکر کنم اشتباهه... 

 

 

 

یوهو یه نفر از ته کلاس میگه: 

 

اون که خیلی آسونه... 

 

و بقیه بچه ها هم حرفشو تایید کنن...!!!!!! 

 

یعنی آدم با خاک کوچه یکسان میشهــــ... 

 

 

 

 

 

!!! 

 

 

 

 

 

 

]]]تمشک[[[ 

 

 

منبع : تمــ♥♥ــشک تـــرش |ضایع...اونم از نوع ورژن خفنش...
برچسب ها :